İnsan Kaynakları Eğitimleri
PROGRAM CODE: IK1
Human Resource Planning -    İnsan Kaynakları Planlaması

Kurs, stratejik hedeflere ulaşabilecek bir işgücünü planlarken ve güvenceye alırken önemli olan konuları ele alacaktır. Ayrıca örgütsel İK uygulamaları üzerindeki kısıtlamaları ve etkileri de dikkate alacaktır.

Tüm Detaylar

 • Eğitim süresi 3 gündür; Cuma kayıtlı ders izlenimi / Cumartesi ve Pazar günleri online canlı ders katılımı vardır.
 • Dil yeterliliği aranmayan programda, katılım sonunda herhangi bir proje, sunum şartı aranmaz.
 • Sertifikalar British Institute, Global Education Career Centre tarafından verilecektir.
 • Kursun tamamı İngilizce olup, eğitmenlerimiz alanlarında uzman ve şu anda İngiltere'de farklı üniversitelerde görev yapan profesör ve doktorlardır.
 • Sunulan sertifika programı aslında MBA ile Stratejik Yönetim ve Liderlik ve BA İşletme Yönetimi programları olup, istenirse katılımcılar tarafından akreditasyonla alınabileceği gibi, tezli olarak da tamamlanıp MBA veya BA derecesi almak mümkündür.
 • 3 ve üzeri eğitim modülüne kayıt olan öğrencilerimize 20 GBP burs verilmektedir.
Eğitim Ücreti 99 GBP - Ön Kayıt İçin Tıkla
Bu ünitede öğrenciler, departman, proje, ekip ve kendi hedeflerini belirlemelerine yardımcı olmak için kullanılabilecek bazı yönetim modelleri, kavramlar ve fikirlerle tanıştırılacak ve bunları tartışmaya teşvik edilecektir. Konular şunları içerecektir:

 • What is HRM?
 • Drivers’ towards HRM?
 • Categorisation of Theories of HRM Categorisation and Critiques of HRM Models / Approaches 
 • Approaches to the Development of HR Strategy 
 • Organisation theory
 • Contemporary theories of organisations
 • Ulrich’s Adapted HR Stool
 • Organisational & managerial perspectives
 • Best Practice Models
 • Evolution of HR Strategy
 • Performance management the planning, assessment and feedback model
 • The Michigan HR resource cycle
 • Features of new organisational forms
 • Managing employee relations
 • Corporate governance, ethics, CSR
1. İK planının stratejik hedefleri nasıl desteklediğini anlayın

1.1 Mevcut, gelecekteki ve beklenen İK gereksinimlerinin stratejik önemini eleştirel bir şekilde değerlendirin

1.2 İK planlamasının stratejik planı nasıl etkilediğini analiz edin

2. Personel istihdamına ilişkin yasal ve kurumsal çerçeveleri anlayın

2.1 Bir İK planını etkileyen mevcut yasal çerçeveleri değerlendirin

2.2 Personelin (dış adaylar) işe alımını ve seçimini ve mevcut mevzuat ve organizasyon gerekliliklerinin etkisini desteklemek için yaklaşımları ve metodolojileri belirleyin

3. Örgüt ortamının çalışanlar üzerindeki etkisini anlayın

3.1 Örgüt kültürünün çalışanların işe alımını ve elde tutulmasını nasıl etkilediğini eleştirel bir şekilde değerlendirin

3.2 Kişisel iş yaşamı dengesi sorunlarının ve değişen iş uygulamalarının motivasyon ve bağlılığı belirlediği çalışma ortamı etkilerini tartışın

This is the default Tab content. Feel free to delete it.
This is the default Tab content. Feel free to delete it.
PROGRAM CODE: IK2
Scroll to Top